Selvstendig prosjektleder og rådgiver innen digitalisering

Bistår virksomheter med å skape forbedringer og vekst gjennom smart bruk av teknologi


Kort om CHWL Consulting 

 • Rådgiver og prosjektleder med over 15 års erfaring som konsulent fra både privat og offentlig sektor
 • Bakgrunn som utvikler, IT-arkitekt, prosjektleder og strategirådgiver og utdannet både innenfor teknologi, økonomi og ledelse
 • Har de siste årene jobbet som rådgiver og prosjektleder på kundesiden for noen av Norges største selskaper hovedsakelig med prosjekter innen digitalisering og innovasjon
 • Erfaring fra å lede større digitale transformasjoner, ulike typer IT-anskaffelser, utviklingsprosjekter, digital produktutvikling og teknologidrevne forbedringer
 • Erfaring med å ta prosjekter hele veien fra strategisk nivå eller idé, gjennom behovsanalyse og løsningsdesign og til ferdig implementert løsning
 • Erfaring fra teknologiledelse og linjeledelse innen IT og teknologi
 • Kombinerer forretningsforståelse og strategisk teknologiforståelse og trives godt som bindeledd mellom teknologi og forretning
 • Kompetanse på et bredt spekter av teknologi og genuin interesse for hvordan ny teknologi kan anvendes for å skape verdi
 • Leverandøruavhengig rådgiver uten bindinger til verken software- eller utviklingsleverandører
 • Har stor tro på og utstrakt erfaring med Lean, smidige metoder og kundedrevet forretningsutvikling

Kontakt

Ta gjerne kontakt på post@chwl.no, tlf 98219311 eller Linkedin: https://www.linkedin.com/in/chwlund/

Arbeidserfaring

 • CHWL Consulting AS, Selvstendig konsulent: Prosjektleder og rådgiver innen digitalisering (2018 - nå)
 • Sprint Consulting AS, Senior Manager: Management-konsulent innenfor strategi, digitalisering, forretningsutvikling og prosjektledelse. Bistod etablerte virksomheter og oppstartselskaper med strategiarbeid, innovasjon og forbedringer gjennom digitalisering (2015-2018)
 • BearingPoint Norway AS, Manager: Management-konsulent og prosjektleder innenfor «IT strategy and transformation» (2013-2015)
 • Bekk Consulting AS, Manager: Rådgiver, prosjektleder, IT-arkitekt og utvikler (2005 - 2013)

Utdanning

 • Executive education - Strategy in the age of digital disruption, kurs over tre måneder med forelesninger og oppgaver innenfor temaene digital disrupsjon, innovasjon og digitalstrategi, INSEAD, 2017
 • Executive education - Ledelse, finans, performance management, strategi og forhandlinger, Yale School of Management, 2014
 • Master of management - Anvendt økonomi og ledelse - Ettårig program (30 studiepoeng) med makroøkonomi, mikroøkonomi, bedriftsøkonomi og økonomisk analyse, BI, 2013
 • Sivilingeniør datateknikk (Master of science) - Spesialisering innen systemutvikling og mobilteknologi, NTNU, 2005

Kompetanse

 • Bransjer: Offentlig sektor, telekom, kraft, media, retail, transport, helse, industri, etc
 • Fagområder: Prosjektledelse IT-anskaffelser og utviklingsprosjekter, teknologi- og innovasjonsledelse, strategisk analyse, digitalstrategi, løsningsarkitektur, virksomhetsarkitektur, prosessanalyse og forbedring, behovsanalyse og kravspesifikasjon
 • Metodikk/rammeverk: Smidig, Lean, Lean startup, design thinking, kontinuerlige leveranser, kanban, TOGAF, Prince2, PMP, ITIL, etc
 • Teknologiområder: Kundehåndtering (CRM), web og portaler, skyteknologi, kunstig intelligens, markedsføring, salg, ERP og økonomisystemer, abonnement og betaling, integrasjonsplattformer, fagsystemer, rapportering og business intelligence, saksbehandling, dokumenthåndtering, tingenes internett, selvkjørende kjøretøy, etc

Prosjekterfaring

 • Pågående: Interim CDO og programleder for digital transformasjon av et ingeniør- og forskningsselskap

 • Interim leder av utviklingsavdelingen for telekomselskap. Ansvar for oppfølging av ansatte, staffing av team, budsjett/økonomi, innleie av konsulenter, rekruttering og HR, organisering av avdelingen, samarbeid forretning/IT, smidig transformasjon og gjennomføringen av større IT-prosjekter

 • Prosjektleder og koordinator i IT-avdelingen til et telekomselskap. Koordinering og ledelse av endringer på tvers av forretning og IT. Prosessforbedring, organisering og smidig ledelse

 • Prosjektleder for innovasjon, anskaffelse og strategi innenfor selvkjørende kjøretøy for offentlig kollektivtransportaktør

 • Analyse av utviklingen innenfor selvkjørende kjøretøy og nye transportløsninger for oppstartsselskap

 • Forbedring av prosesser gjennom digitalisering og Lean for global shippingaktør

 • Prosjektleder av forprosjekt for digital transformasjon og anskaffelse av nye handels- og kundeløsninger for mediekonsern

 • Utarbeiding av digital-, vekst- og moderniseringsstrategi for reiselivsselskap

 • Digitalstrategi og rådgivning for digitaliseringsatsningen for byggeentreprenør

 • Interim CTO for oppstartsselskap innenfor telekom, strøm og forsikring

 • Prosjektleder for utarbeiding av nytt forretningskonsept for telekom-selskap

 • Forstudie IT-modernisering og IT-strategi for telekom-selskap

 • Prosjektleder innen innovasjon og forretningsutvikling for telekom-selskap

 • Prosjektleder for implementasjon av ny lojalitetsstrategi for europeisk retailer

 • Prosjektleder og rådgiver for et stort og omfattende IT og transformasjonsprogram innenfor kjernevirksomheten til et stort mediekonsern

 • Teknisk prosjektleder og rådgiver i moderniseringsprogram for offentlig etat

 • Teknisk prosjektleder og arkitekt for selvbetjeningsløsninger og produktutvikling for stor offentlig etat

 • Teamleder og utvikler for nasjonal statistikkportal for helsepersonell

 • Prosjektleder og rådgiver for konsolidering og modernisering av forretningsystem for offentlig etat

 • Teamleder, IT-arkitekt og utvikler for utvikling av betalingssystem for offentlig etat

 • Forretningsutvikling, behovsanalyse og anskaffelse av dokumenthåndteringssystem for offentlig etat

 • Teamleder, IT-arkitekt og utvikler for storskala IT -program for implementering av ny offentlig reform for offentlig etat

 • Rådgiver, IT-arkitekt og utvikler for utvikling av saksbehandlingssystem og prosessforbedring for offentlig etat

 • Utvikling av intranett- og web-løsning for global 500 selskap

Sertifiseringer
 • Scrum product owner accredited certification - Scrum Institute - 2020
 • AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals - Microsoft - 2019
 • Managing Successful programmes (MSP) foundation - Axelos - 2019
 • Lean foundation training - Niklas Modig - 2017
 • Prince2 foundation - Axelos - 2014
 • Certified associate project management -  PMI - 2012
 • Lean white belt certification - Lean Communications - 2012
 • TOGAF 9 foundation - The Open Group - 2011
 • ITIL version 3 foundation - EXIN - 2010
 • Sun certified enterprise architect - Sun - 2009
 • Websphere application server core administration - IBM - 2009
 • Sun certified business component developer - Sun - 2008
 • Sun certified developer for Java web services - Sun - 2006
 • Developing business process and integration solutions with Biztalk 2006 - Microsoft - 2006
 • Developing ebusiness solutions using Microsoft Biztalk Server 2004 - Microsoft - 2006
 • Certified developer Lotus Notes and Domino 6 - IBM - 2005
 • Sun certified Java programmer - Sun - 2005

Kurs

 • The Agile Certified Practitioner Training Program - Udemy - 2020
 • Innføring i Lean innovasjon - Sprint Consulting - 2017
 • Introduksjon til design thinking - Stanford DSchool - 2017
 • Kurs i smidig virksomhetsstyring og OKRs - Sprint Consulting - 2016
 • Introduksjon til tjenestedesign - Bekk Consulting - 2012
 • Introduksjon til Lean Startup - Bekk Consulting - 2011
 • Prosessmodellering og prosessanalyse (Business Process Model and Notation - BPMN) - Bekk Consulting - 2009
 • Ettårig opplæringsprogram for IT-rådgivere - Bekk Consulting - 2009
 • Ettårig opplæringsprogram for prosjektledere - Bekk Consulting - 2008